Охрана чрез Дрон

Извършване на охрана и видео-наблюдение на обекти с голяма площ. Наблюдение в реално време. Сподпомога физическата охрана с високо ниво на сигурност. Избягва се човешкия фактор за допускане на грешка при управлението.

Comments are closed.