GPS видео наблюдение

Този тип системи за следене на местоположението чрез GPS се използва предимно за превозни средства със специален характер (градски транспорт, тежкотоварни машини и багери). Като този тип техника осигурява поглед над камерите в реално време на превозното средство и неговите координати визуализирани върху карта.

Comments are closed.