Николай Кадънков е завършил средното си образование в Техникум по електротехника и автоматика "КИРОВ" гр. София със специалност "Електрически машини и апарати" през 2005г. След това продължава образованието си в Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" в специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника". Професионалното си развитие започва в "УниКредит Булбанк"  като експерт "Банкова сигурност". Има професионалнен опит в областта на Сигнално охранителните системи, видео наблюдение, контрол на достъп и пожаро-известяване. Изучава задълбочено видео наблюдението като процес на оптимизация и експертно проектиране.

Additional Info