Атанас Станчев е завършил средното си образование в Техникум по електроника "Джон Атанасов" гр. София със специалност "Техник на компютърни системи" през 2007г. . След това продължава образованието си в Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" в специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника". Професионалното си развитие започва в "Общинска банка АД"  като системен администратор в отдел "Информационни технологии". Кариерата му продължава в  "ПОД Топлина АД"  и верига казина "Efbet" . Има професионалнен опит с международният стандарт ISO/IEC 27001, който задава модел за изграждане и определя изисквания към системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в сферата на информационните технологии. Работата с чувствителни данни развива у него качества като отговорност, трудолюбие, конфиденциалност и концентрация.