ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КУЛТУРА

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КУЛТУРА

На всеки етаж има различни ателиета и пространства с различна функция и цел.
Проектът Zona Cultura бе създаден да насърчава диалога и колаборацията между различните институции, организации и индивидуални творчески личности с цел развитие на културния живот в столицата и България. Да насърчава частни и публични инвестиции в културния мениджмънт и пазара на изкуство. Основна цел на Zona Cultura е да осъществи партньорство между въвлечените в проекта организации и частния бизнес в района, така че Zona Cultura постепенно да се разраства и да облагородява местната среда.